Web granuldisk

Web granuldisk.multi.cz prezentuje novou metodu mytí nádobí. Hlavní výhodou této technologie je rychlost mycího cyklu, která je v řádu několika minut. Metoda rovněž šetří náklady na vodu a mycí prostředky.

Pro Multi CZ, která je distributorem myček s tímto systémem v České republice, jsme připravili celkovou prezentaci metody včetně grafiky, úpravy prezentačních obrázků, kódování a konzultace obsahu webu.

granuldisk